До какво води самоопознаването и самоусъвършенстването?

До какво води самоопознаването и самоусъвършенстването?

Самоопознаването и самоусъвършенстването са водещи при създаване на вътрешна хармония

 

За да бъде на ясно човек със себе си и желанията си, то той трябва да е опознал добре вътрешното си „Аз“. Именно затова самоопознаването е важно за настъпването на положителни промени в личен и професионален план. Ако трябва да разграничим двата термина, можем да стигнем до извода, че самоопознаването води до ползи свързани с личността и себеосъзнаването, а самоусъвършенстването по-често се свързва с професионалните достижения на човек.

Медитацията може да бъде от помощ при постигане на вътрешен мир и опознаване на собствените душевни качества. Емоционалността може да бъде съхранена и опозната, чрез медитация. Медитирането ще отключи у вас добродетели като: щастие, доброта, лекота, подкрепа, уважение, съпричастност, разбиране, отдаденост, човечност, благодарност, милосърдие, смирение, чистота и топлина.

Ползите от медитацията са много, но едни от най-важните са:

 • Намаляване на стреса – Този вътрешен мир, който се постига, чрез медитиране ще премахне всички чувства за депресия, несигурност, тревожност и отчаяност. Паник атаките са често душевно заболяване, което може да бъде излекувано, чрез правилна насока на мислите.

 • Подобряване на вниманието и концентрацията – Човек насочва положителните си мисли към правилните неща в живота. Способността за анализиране води до разграничение на лоши негативни мисли и добри положителни усещания.

 • Подобряване на съня

 • Физическо здраве

 • Повишено самосъзнание

 • Подобрява междуличностните отношения – Практикуването на медитация насърчава съпричастността, състраданието и разбирането към другите, което води до по-добри междуличностни отношения.

 • Увеличаване на креативността

 • Контрол върху емоциите

 • Отлична самодисциплина

 • Емоционална интелигентност – Това представлява способността на индивида да разпознава, разбира, управлява и използва собствените си емоции и тези на другите по положителен начин

Медитацията може да доведе до постигане на свръхсъзнание. Свръхсъзнанието е концепция, която се използва в различни философски, духовни и психологически контексти, за да опише състояние на съзнанието, което надхвърля обичайното съзнание и подсъзнание. Това състояние често се свързва с повишена осъзнатост, интуиция и духовно прозрение.

Самоопознаването като вътрешен храм на душата

Самоопознаването представлява процес на задълбочено разбиране за себе си, включително своите мисли, чувства, тяло, ум, поведение, ценности, силни и слаби страни, мотивации и желания. Този процес е сложен и понякога са нужни години, за да може човек да опознае себе си. От една страна самоопознаване на душата, а от друга на тялото.

 • Осмислянето на мислите, поведението и емоциите за много хора е трудно и често се питаме защо в определени ситуации реагираме по определен начин. Самоопознаването би помогнало по-лесно да анализираме реакциите и причините за тях.

 • Емоциите много често са наш враг, ако не знаем защо и какво предизвиква тези емоционални състояния. Контролът върху емоциите може да бъде овладян, чрез перфектно познаване на собственото „Аз“

 • Ценностите и вярванията ни са част от процеса по самоопознаване. Човек не трябва да се срамува от разбиранията си, а да се заяви, когато бъде на ясно със себе си.

 • Обективната гледна точка може да ни покаже кои са силните и слаби страни в нашия характер. Правилната самооценка е ключова и не води до заблуда.

 • Най-важно е самоприемането. За да могат другите да ни приемат такива, каквито сме, трябва първо ние да знаем кои сме.

Самоопознаването на тялото е много важно за сексуалността на всеки индивид. Ако ние не познаваме добре тялото си, то не бихме могли да знаем какво можем да предложим на партньора си. Желанието за секс трябва да бъде обвързано с разбирането за секс. Много често тайната за щастие се крие в добрия сексуален живот, който не би бил пълноценен без пълното познаване на тялото.

Пълното самоопознаване води до цялостна хармония между душа и тяло.

 

Самоусъвършенстването води до прогрес в живота ни

Самоусъвършенстването е процесът на непрекъснато развитие и подобряване на личностните умения, способности и качества. Това е индивидуално пътуване, което може да включва различни аспекти от живота на човек, като професионални умения, личностни черти, здраве, ум, взаимоотношения и духовност. Липсата на самоусъвършенстване води до застой в живота ни. Поставянето на ясни цели ще спомогне за по-бързото реализиране.