Духовно развитие

Духовно развитие

 

Духовно развитие

Духовно развитие е прогрес, представляващ процес на самоосъзнаване, което отразява същността на всеки човешки индивид.

През годините, хората променят своята вътрешна същност, като придобиват ясна представа за себе си и за заобикалящия ги свят.

Духовно развитие, означава да преобразиш образа си, който е далеч от съвършения и да го изведеш на място, което да поведе живота в по-добра посока.

Често пъти се случва да търсим себе си, като се чудим в коя посока да поемем, за да открием истинската си същност.

Затова трябва да се разбият множество илюзии, за да се осъзнаят всеобхватните истини, даващи реалната представа, кои сме ние.

Човешкото съзнание е подвластно на времето и с течение на годините постепенно се променя и доусъвършенства. 

Когато настъпи духовно развитие, Вие сами ще почувствате трансформацията, която ще Ви даде нов старт и допълнителен трамплин към по-ползотворен живот.

Проблеми, забавящи духовното развитие

Съществуват множество проблеми, пречещи на мислите Ви, да създадат истинската личност, а не фалшивото-АЗ.

И поради тези причини, всеки индивидуално изпитва душевни трудности, свързани с:

  • Фалшиво схващане за живота
  • Егоизъм
  • Грешна представа за себе си
  • Комплекси

Фалшиво схващане за живота

Фалшиво схващане за живота, замъглява и заблуждава Вашата гледна точка за  действителността, оказващо негативно влияние върху духовното Ви развитие.

Многократно през годините, хората живеят в свои измислен свят, който не граничи с реалния, но им създава усещането за спокойствие и сигурност.

Егоизъм

Егоизмът представлява изгода за Вас, но същевременно е най-лошото качество, описващи Ви като индивиди, защитаващи собствените си интереси.

Грешна представа за себе си

Представата за себе си я свързваме с това какво мислят хората за нас, вместо ние сами да правим тази преценка.

Хората, които постоянно се самоизтъкват, приказват за себе си и за онова което са постигнали, често пъти създават фалшива представа за личност.

Комплекси

Комплексите са свързани с грешната представа за себе си, поради факта, че когато даден индивид си позволи да изкаже своето отрицателно мнение, Вие го приемате.

И така позволявате чужди хора да създадат комплекси във Вашето съзнание.

Комплексите могат да се свържат с множество причини, довели до тях, но това не означава, че те трябва да бъдат фактори, контролиращи Вашата вътрешност.

Ползи от духовно развитие

Както споменахме по-горе в текста, духовното развитие е важно за Вас, тъй като достигате нови равнища на мислене и усъвършенстване.

Духовното развитие дава яснота за същността Ви като подобрява:

  • Емоционалното състояние
  • Физическо състояние
  • Мислите се превръщат в положителни
  • Вътрешното-АЗ става по-здраво и стабилно
  • Повишава търпеливостта