Личностно развитие

Личностно развитие

Какво е личностно развитие?

Личностно развитие е постепенното усъвършенстване на уменията на човек според поставените цели.

Личностното развитие зависи изцяло от желанията на самия индивид.

Преди да предприемете стъпката да развиете дадени качества у Вас, трябва да сте на ясно със себе си.

Изключително важно е да имате правилна самооценка за себе си, качествата Ви, уменията и способностите.

Доста често се среща проблема, в който хората са загубили представа за себе си  и от там не знаят накъде да поемат.

Самооценката може да Ви даде ясна представа за Вашите силни и слаби страни.

Личностното развитие е тясно свързано с мотивацията и самочувствието.

Поемайки по пътя на личностното развитие Вие увеличавате или подобрявате своите способности и отваряте път към нови хоризонти.

Важно е човек през целия си живот да се учи на нови неща и да се усъвършенства в сферата, която го интересува.

Как да постигнем личностно развитие?

За да постигнем личностно развитие е нужно да придобиете самочувствие и увереност.

Най-важно е на първо място да се научите да приемате себе си такива каквито сте.

Себепознанието води до усъвършенстване, тъй като когато познавате себе си сте наясно с положителните Ви страни и как да наблегнете на тях.

Важно е също да сте на ясно и с недостатъците си, за да знаете как да ги подобрите.

Често срещани проблеми

Едни от най-често срещаните проблеми са свързани с:

 • Несигурност
 • Пренебрегване на себе си и постигнатите резултати
 • Неправилна самооценка
 • Проблем свързан с миналото
 • Невъзможност за различаване на силните от слабите страни
 • Взимане на неправилни решения поради несигурност.

Аз мога да Ви помогна да разрешим заедно тези проблеми, както и много други свързани с личностното развитие.

Както знаете всеки човек е различен , затова и проблемите могат да бъдат от различно естество.

Етапи на личностно развитие

За да постигне човек своето индивидуално развитие е нужно да премине през различни етапи.

Най-общо казано човек преминава през 7 личностни етапа на развитие.

Разбира се, всеки човек има собствен жизнен път и взима различни решения, затова и етапите са различни.

Основни седем етапа на личностно развитие:

 • Себепознаване
 • Сравнение – Къде се намирате Вие в сравнение с хората, които бихте искали да им подражавате. Тук не става въпрос за завист, а за градивно сравнение, което да ни стимулира да постигаме повече.
 • Модификация – Тук започва истинската промяна – подобряване на знания, мирогледа и др.
 • Приемане – Важно е да приемаме себе си такива, каквито сме и по-малко да се критикуваме.
 • Планиране – Важно да можете да си поставяте дългосрочни и краткосрочни цели.
 • Постигане на потенциала – Излизайки от зоната си на комфорт, Вие постигате потенциала си.
 • Израстване – Когато преминете през всички фази на личностно развитие ще достигнете до израстване.

С какво мога да помогна за Вашето личностно развитие?

Мога да Ви помогна при цялостното Ви личностно развитие.

Заедно можем да преминем през всички стъпки на личностното развитие до успешното израстване.

Успехът е сигурен, когато знаете за какво се борите, а аз ще бъда там, за да бъда Ваш ментор и да Ви помагам по стълбата на успеха.