Междуличностни отношения

Междуличностни отношения

Какво представляват междуличностни отношения?

Междуличностни отношения представлява различните начини на общуване, създаване на приятелства, близост, връзка между двама или повече души.

С най-прости думи междуличностните отношения представляват всички видове взаимоотношения между хората.

Всеки човек сам по себе си представлява личност, която има свой характер и навици.

За да бъдете в добри взаимоотношения с даден човек, то трябва до известна степен да притежавате общи сходства в характерите, общ мироглед към света и общи интереси.

Не винаги обаче хората, които си приличат прекалено много се разбират добре.

Доста често точно противоположните характери се напасват най-добре.

Въпреки това е нужно да си приличате в нещата, които за Вас се явяват наистина важна част от живота Ви.

Например, ако желанието Ви е да изградите здраво семейство, а човекът срещу Вас е настроен за купони и забавления. То взаимоотношенията Ви с този човек не биха достигнали до по-сериозна степен.

Интересите пораждат приятелства. Така например, ако обичате да играете футбол и ходите често на игрището. Вероятността да създадете добро приятелство, породено от общия интерес – футбола , е голяма.

Видове междуличностни отношения

Съществуват различни видове междуличностни отношения.

Тези видове възникват според средата, в която се случва комуникацията между хората.

Можем да разграничим следните видове междуличностни отношения:

 • Професионални междуличностни отношения – Обикновено тези взаимоотношения се наблюдават на работното място. В повечето фирми отношението между шеф и подчинен преминава чрез общуване на по-високо ниво.
 • Домакинско взаимоотношение – Това е нашето всекидневно общуване със семейството.
 • Морални междуличностни отношения – Тук общуването между хората се осъществява благодарение на спазването на определени морални ценности.
 • Правни междуличностни отношения – Общуването между хората се базира на спазването на законовите норми.
 • Религиозни междуличностни отношения – Тези взаимоотношения се сформират въз основа на вярванията.
 • Политически междуличностни отношения – Свързани с политиката и управлението на държавата.
 • Естетически междуличностни отношения – Свързани с разбиранията за красиво, развитието на духовността и обогатяването на вътрешния свят.

Всички тези видове не действат по отделно, а точно обратното.

Как да подобрим отношението ни към света?

Междуличностните отношения са сложна материя, която има за цел да обясни поведението на хората и същевременно да подобри общуването между хората.

Изключително важно за Вас е да се интересувате от себе си и да не гледате останалите.

Отношението ни към света може да се подобри като предприемем следното:

 • Бъдем по-услужливи и не очакваме в замяна нищо
 • Бъдем по-разбиращи
 • Не критикуваме останалите
 • Приемаме гледната точка на всеки човек и не спорим с тях.
 • Приемаме различните
 • Бъдем по-отворени за промени
 • Усмихваме се на малките неща
 • Не се ядосваме за маловажни неща
 • Приемаме с усмивка предизвикателствата

Всички тези примери могат да ни направят по-добри.

Проблеми при междуличностни отношения

Много чест проблем е трудната комуникация между хората.

В следствие на лоша комуникация идват и много междуличностни проблеми между приятели и двойки.

Много важно е да можете да се научите да разбирате другите и да не ги съдите за изборите им в живота.

Добрата комуникация е изключително важна за всеки вид връзка – приятелства и между двойки.

Защо трябва да се обърнете към мен, за да настъпи промяна у Вас?

Дългогодишният опит, който имам в общуването с клиенти ме е научил винаги да изслушвам и да влизам в обувките Ви.

Заедно ще се научим да си споделяме и заедно можем да намерим проблема и да открием правилното решение.

Междуличностни отношения, за които мога да Ви бъда от полза са:

 • Проблем при комуникация между приятели .
 • Междуличностни сътресения между родители и дете.
 • Междуличностни отношения между двойки .
 • Брачни консултации.
 • Погрешно възприемане на света поради травма и други.

Заедно можем да решим всеки проблем в междуличностните отношения.