Самосъзнание

Самосъзнание

Какво е самосъзнание?

Самосъзнание е осъзнаване на различни аспекти от същността на човек – черти, поведение и чувства.

Обикновено хората не се раждат напълно осъзнати за себе си.

Някои хора цял живот търсят път към себе си и същността на личността им.

Поведението на човек е интересна част от психологията.

Понякога поведението на човек е необяснимо и странно.

Хората реагират по толкова различни начини в различните ситуации, които животът им предоставя.

Съзнателно можем да мислим, че при определен ситуация бихме реагирали по определен начин, а реално да постъпим по коренно различен начин.

Човешките взаимоотношения свързани с чувствата са наистина сложни и трудно обясними.

Затова можете да се доверите на професионалист, с които да обсъдите тези психологически аспекти от живота.

Как се развива самосъзнание?

Работата с психолог може наистина да помогне да развиете своето самосъзнание.

Дългогодишният ми опит като психолог ме е сблъсквал с множество хора с различно мислене и различни начини на живот.

Душевният мир е изключително важен за всеки човек, особено ако преминава през тежки моменти в живота си.

Мога да Ви помогна да отворите самосъзнанието си за хубавите неща в живота.

Да бъдете :

 • По-обичащи
 • По-спокойни
 • По-уравновесени
 • По-ценящи малките неща
 • По-целеустремени
 • По-приемащи другите
 • По-разбиращи другите

Различни нива самосъзнание

Още в ранна детска възраст всеки човек преминава през различни нива на самосъзнание.

Разграничават се няколко нива:

 • Ниво 1 – Диференциация
 • Ниво 2 – Ситуация
 • Ниво 3 – Идентификация
 • Ниво 4 – Постоянство
 • Ниво 5 – Самосъзнание

Видове самосъзнание

Психолозите разграничават няколко различни вида самосъзнание.

Най-общо разделят самосъзнанието на два големи вида – публично и частно.

Публичното възниква в процеса на общуване на човек с обществото.

Тогава си даваме сметка как изглеждат другите, как общуват, какво е поведението им и други.

Публичното самосъзнание се появява, когато заемате позиция на център на вниманието и трябва да изявявате себе си.

Важно е да се спазват социалните норми на живот.

Когато човек е наблюдаван от голяма група хора, той трябва да се държи по начин, по който социалните норми позволяват.

Тук възниква и един проблем при много хора и той е свързан с общественото мнение и тревожността как ще ни приемат другите.

Частното самосъзнание се случва в частен случай, когато човек сам осъзнава някои аспекти от същността си.

Най-простият пример за частно самосъзнание е, когато човек се гледа в огледалото и получава дадена информация за себе си – дали е сресан, как изглежда лицето му и други.

Тук проблема е, че някои хора разчитат единствено на собственото си мнение за себе си.

Трябва да сме отворени и да приемаме градивна критика от околните.